Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení v Českých Budějovicích 18.9.

V obdobích prázdnin asociace nezahálí a chce Vás pozvat již na zářijový seminář ve spolupráci  s Kapkou plus s.r.o.

8:30 Registrace
9:00 Odborný program
 Zkušenosti z dozoru OIP u tlakových zařízení (nejčastější chyby při kontrolách provozovatelů VTZ)
Mgr. Václav Brůžek, OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu
 Nové normy předpisy a normy
Alois Matěják, Předseda ATZ, PLANTinspekta s.r.o.
 TNS – povinnosti provozovatele, osoby zodpovědné, obsluhy, revizního technika
Ing. František Jirota, Člen představenstva ATZ, OIP pro Ústecký a Liberecký kraj
 Defektoskopie, nedestruktivní zkoušení: Společnost pro defektoskopii, druhy zkoušek, výhody
nevýhody, kvalifikace pracovníků, předávaná dokumentace
Pavel Mařánek / Václav Jandura
 Bezpečnostní opatření proti výbuchům akumulátorů syté páry
Ing. Ladislav Ouhrabka, Člen představenstva ATZ, OIP pro Ústecký a Liberecký kraj
15:00 Předpokládané ukončení semináře
Změna přednášek a přednášejících vyhrazena

O ATZ