Otázky a odpovědi

dotaz č.1 Nový příspěvek: parní kotelna

Autor: Bartoš Bohumil

Dobrý den, lze nad objektem parní kotelny s 2 ks kotlů 6tun+8tun spalující ZP vybudovat nástavbu pro kinosál pro 67osob ( shrom. prostor )? pokud ano, tak za jakých podmínek. děkuji za brzkou odpověď a zdraví Bartoš Bohumil

Odpověď:

Problematiku řeší ČSN 07 0703 z r.2005 – kotelny se zařízením na plynná paliva čl.7 pro nízkotlaké kotle. Kotle vyhrazené válcové jsou dle ČSN EN 12 953 (ČSN 07 7853) a vodotrubní dle ČSN EN 19 952 (ČSN 07 7604). Vše musí řešit projektant a vycházet z řešení stávající kotelny.

Alois Matěják

 

dotaz č. 2

Nový příspěvek: dotaz k expanzomatu Autor: Jaroslav Svejkovský

Vážení, z nedostatku jiné příležitosti si dovoluji požádat o zodpovězení následujícího dotazu: dodavatel, který nám instaloval tepelné čerpadlo vložil mezi TČ a expanzomat uzavírací ventil. Domnívám se, že uzavírací armatura mezi zdrojem tepla a pojistným zařízením nesmí být. Děkuji vám za zprávu.                 S  úctou    J. Svejkovský

Odpověď:

Expanzomat není pojistným, ale expanzním zařízením. Umístění expanzomatu tudíž může být kdekoliv, nejlépe na vratném potrubí na sání čerpadla co nejblíže zdroji.

Jištění tlaku musí být pojistným ventilem na zdroji. Armatura a vypoušťáček se na expanzní potrubí umisťuje, aby mohl být kontrolován tlak plynu v expanzní nádobě.

 dotaz č.3

Autor: Zdeněk Kantner

Dobrý den Jaké může být riziko nedokonalého odvzdušnění při provádění tlakových zkoušek tlakových nádob z hlediska následků při destrukci zařízení? Zkušební tlak se může pohybovat okolo 60 MPa. Je při tomto tlaku rozdíl mezi odvzdušněním  a neodvzdušněním tělesem (nádobou)? Jedná se o poměrně tvarově složitá tělesa – odlitky, svařence se šroubovými přírubovými spoji, kde riziko vzduchových kapes je vysoké. Je možné kontrolovat dokonalost odvzdušnění? Jaká se doporučují bezpečnostní opatření pro ochranu osob v okolí zkušebního zařízení? Děkuji.

Odpověď:

Rozdíl mezi tlakovou zkouškou hydraulickou a pneumatickou je zásadní. Plyn má 200x větší energii při stejném tlaku a objemu.

Přečtěte si normy ČSN EN 13445-5 (platnost od 7/2016 – Kontrola a zkoušení a ČSN EN 13480 část 5 – Kontrola zkoušení, kde jsou tlakové zkoušky popsané včetně průběhů a bezpečnostních opatřeni.

Alois Matěják

 

dotaz č.4

Autor: Miloš Němec Dobrý den, mám nejasnost ohledně školení obsluhy rozvodů s technickými plyny. Máme ve firmě rozvod dusíku DN25 100KPa. Kdo může školit obsluhu a jak často? Dále se nám ve firmě nachází rozvody technických plynů ( He, Ar, Vodík) převážně přívody k anylitickým přístrojům. Stejný problém. Děkuji.

Odpověď :

Zařízení je vyhrazené plynové zařízení dle vyhl.   ČUBP č.21/1979 Sb. Tato vyhláška řeší i obsluhy zařízení. Školení a přezkoušení provádí rev. technik s příslušným osvědčením. Přezkoušení se provádí 1x za 3 roky.

 

 

O autorovi