Oznámení č. 21/18 UNMZ o zahájení zpracování návrhů českých technických norem.

Vestnik 02-18

str. 24 oznámení č.21/18č. úkolu 01/0112/17; 01/0130/17; 42/0073/17; 73/0134/17; 73/0151/17.

Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, nechť se
přihlásí do 4 týdnů od zveřejnění u zpracovatele návrhu, jehož adresa je v níže uvedeném seznamu, popřípadě prostřednictvím
e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

O Lisak