Smutná zpráva

Zemře náš kamarád, kolega, topenář Ing. Vladimír Valenta. Tiše ve středu dne 11. října 2017 ve věku 75 let. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pátek dne 20. října 2017 ve 14.00 hodin v chrámu Páně v Říčanech.

Čest jeho památce  a upřímnou vyjadřuje představenstvo ATZ .

 

O ATZ