Připomínkování

V mezirezortním připomínkovém řízení je v současné době návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Materiál včetně příloh naleznete zde: http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/103-17-navrh-vyhlasky-o-dokumentaci-staveb-t-31-7-2017.aspx

Pokud budete mít k danému návrhu vyhlášky připomínky, můžete je zasílat nejpozději 31. července 2017.

O ATZ