Pravidlo pro PED F-15

Uvádím na stránky ATZ preambule k evropské směrnici 2014/68/EU. Tyto preambule nemohou být součástí NV č.219/2016 Sb. Některé jsou však zásadní např. preambule č.7 (ve směrnici 97/23/ES č.5).

Removable expansion devices (e.g. expansion plug for sealing exchanger tubes) do not require destructive methods to be disconnected and therefore are not permanent joints.

 

Pro odnímatelná dilatační zařízení (např. dilatační ucpávka pro utěsnění výměníkových trubek) nejsou požadované destruktivní metody, aby nedošlo k porušení spoje, a proto to nejsou nerozebíratelné spoje.

 

 

 

Norma EN ISO 15614-1 pro stanovení a kvalifikaci postupů svařování stanoví, že odsouhlasení předběžně stanoveného svařovacího postupu (pWPS) od výrobce je platné pro svařování v dílnách nebo místech, kde se jedná o stejně technicky kvalitní dohled tohoto výrobce.

 

Norma EN ISO 15614-1 týkající se stanovení a kvalifikace postupů svařování určuje, že schválení předběžné specifikace postupu svařování (pWPS) získané výrobcem je platné pro svařování v dílnách nebo pracovištích pod stejnou technickou a kvalitativní kontrolou tohoto výrobce.

O ATZ