Firma půjčuje své vozy OSVČ. Musí být tato proškolena a kdo odpovídá za případnou škodu?

Zdroj:

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Chtěl bych se zeptat na povinnost školení tzv. řidičů – referentů. Právnická osoba poskytuje svá služební vozidla k dispozici jiným právnickým osobám (OSVČ). Mají mít tyto OSVČ školení řidičů – referentů? Popřípadě kdo bude odpovídat za majetkovou škodu na vozidle?

Předem se omlouvám, jestli přesně nerozumím otázce. Pokud právnická osoba půjčuje svá vozidla jiné právnické osobě (zaměstnavateli) a s automobily pak jezdí zaměstnanci dotyčného zaměstnavatele, pak si i tento zaměstnavatel odpovídá za školení svých zaměstnanců, svých řidičů – referentů a firma (zaměstnavatel), která vozidla půjčila za nic neodpovídá, pro ni celá záležitost skončila smlouvou o půjčce. Také ze smlouvy o půjčce vozidla musí vyplývat, jak by se řešila případná náhrada škody a jaké jsou uzavřeny k danému vozidlu pojistky.

Obdobně tomu je v případě, kdy si automobil půjčí od firmy osoba samostatně výdělečně činná. Pro ni také platí zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, a i ta by měla dodržovat BOZP. Je pochopitelné, že OSVČ asi sama sebe nebude školit, ale to je výhradně jen a jen její odpovědnost. Pokud se týká náhrady škody, tak zase musí být nějaká dohoda nebo smlouva o půjčce, na základě které jí je automobil zapůjčen a z té dohody musí vyplývat, jak se bude řešit případná náhrada škody, například jaká je uzavřena pojistka na vozidle apod.

Autor článku:

O ATZ