Schválení zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Dne 30. 6. 2021 vyšel ve Sbírce zákonů, částka č. 106 zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, zákon nabyde účinnosti dne 1. července 2022.

O ATZ