Zajišťování revizí a kontrol u vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu

Ve věci přípustnosti provozu vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ) bez platných revizí a kontrol vyslovuje Státní úřad inspekce práce (dále jen SÚIP) následující  stanovisko:

http://www.suip.cz/novinky-suip/zajistovani-revizi-a-kontrol-u-vyhrazenych-technickych-zarizeni-v-dobe-nouzoveho-stavu/

O ATZ