Vzpomínka na Ing. Jiřího Batistu

Před několika dny nás navždy opustil kolega a přítel Jirka Batista. Byl nejen dlouholetým zaměstnancem Inspektorátu bezpečnosti práce v Českých Budějovicích, ale také zakládajícím členem našeho spolku.

Do systému bývalého Českého úřadu bezpečnosti práce nastoupil v souvislosti se zrušením odborářského dozoru nad bezpečností práce, zapracoval se v oboru tlakových zařízení a dosáhl takové odbornosti, že mu byl svěřen výkon státního odborného dozoru při výstavbě jaderné elektrárny v Temelíně. Byl členem představenstva ATZ a pracoval také ve funkci organizačního místopředsedy. Byl velmi aktivní, což se projevovalo zejména v diskuzích na doškolovacích seminářích pořádaných ATZ po celé republice. Nikdy neváhal se s ostatními účastníky seminářů podělit o své bohaté zkušenosti z dozoru nad bezpečností vyhrazených tlakových zařízení. Jeho odbornost a aktivita byla oceněna představenstvem ATZ udělením ceny Tlakař roku. Měl velký smysl pro spravedlnost a férové jednání, na což paradoxně doplatil ve sporu s agresivním sousedem, který ho fyzicky napadl a způsobil mu závažnou újmu na zdraví s trvalými následky. To mělo za následek i jeho rezignaci na funkci místopředsedy ATZ před 2 lety.

Jirka však bude žít v našich vzpomínkách stále. Čest jeho památce !

Zdroj: Tlakinfo.com

O Lisak