Výpis z Věstníku č. 2/2018 – české technické normy

Věstník 2-2018

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

Klíčová slova:

O Lisak