Zjednodušený pasport nádoby

Dobrý den,

zahraniční výrobce k tlakové nádobě poskytuje dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/29/EU pouze prohlášení o shodě, nikoliv však pasport TN a ani není ochoten pasport dodat. Je dovozce oprávněn k tlakovým nádobám vystavovat pasporty, jakým právním předpisem se v takovém případě řídí a jaké náležitosti k tomu potřebuje? Je dostačující zjednodušený pasport tlakové nádoby?
Díky za odpověď.

 

Výrobce musí dodat Průvodní dokumentaci nádoby (PDN) což je zhruba pasport dle ČSN 69 0010 část 7.2. Je-li přímý vztah výrobce (dodavatele) a odběratele může budoucí provozovatel vyžadovat v obchodní smlouvě dodání mimo PDN i pasport dle ČSN 69 0010 část 7.2.

P.S. Směrnice 2014/29/EU je naše NV č.119/2016 Sb. je to pouze „svařenec“ bez tlakové a bezpečnostní výstroje, který ovšem nemohu uvést do provozu. Do provozu se uvádí sestava dle směrnice 2014/68/EU  naše NV č. 219/2016 Sb.

O Lisak