Podzimní semináře ATZ startují

 

Vážení kolegové a kolegyně,

Nastal podzimní čas a proto je nutné Vás seznámit s novinkami v oblasti tlakových zařízení a legislativy. Asociace ATZ ve spolupráci s partnerem Kapka s.r.o.,  pro Vás připravila tři velice atraktivní semináře , kde naše pouť a předání znalostí začne v Českých Budějovicích, následně Plzeň a poslední v letošní roce se bude konat v Ústí nad Labem.

Některá témata, která by Vás mohla oslovit viz. seminář České Budějovice

Zkušenosti z dozoru OIP u tlakových zařízení v Jihočeském regionu. (Nejčastější chyby při kontrolách provozovatelů VTZ

Mgr. Václav Brůžek OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu 

Předcházení havárií, hodnocení rizik a zkušenosti z dozoru. (Komentář k příčinám a vzniku havárií tlakových zařízení a doporučená nápravná opatření.)

Ing. František Jirota Člen představenstva ATZ, OIP pro Ústecký a Liberecký kraj 

Nové předpisy a normy pro obor tlakových zařízení. (Komentované požadavky, nové povinnosti výrobců, provozovatelů a osob zodpovědných za provoz tlakových zařízení.)

Ing. Hana Floriánová Místopředseda ATZ Alois Matěják Předseda ATZ, PLANTinspekta s.r.o.

Uvádění nových tlakových zařízení do provozu. (Legislativní a normativní požadavky na dokumentaci a uvedení do provozu. Následné povinnosti osob zodpovědných za provoz – nejčastější chyby.)

Petr Matěják PLANTinspekta s.r.o. 

A další semináře:

Nízkotlaké kotelny. (Způsob prokazování technické bezpečnosti kotelen. Nejčastější chyby při jejich provádění a identifikaci závad.)

Zkušenosti z činnosti TIČR v regionu. (Nejčastější chyby při zkouškách na TIČR v oboru tlakových a plynových zařízení.)

 

Přihlášky ke stažení :

ATZ seminář České Budějovice_mail ATZ seminář Plzeň_mail ATZ seminář Ústí nad Labem_mail

O ATZ