Zákon č. 360/1992 Sb.Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Ke stažení zde ZKN_360-1992

O ATZ