Novinka ve svařování FprEN ISO 15614-1

Novinka ve svařování FprEN ISO 15614-1

Ing. Turza L.

Informace a novinky ohledně normy FprEN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu

 

Klíčová slova: T-spoj,obloukové svařování,plamenové svařování,přípoj odbočky,rozsah kvalifikace,skupina materiálu,tepelný příkon,zkouška lámavosti,zkouška postupu,zkouška rázem v ohybu,zkouška tahem,zkušební kus,základní proměnná

 

 

FprEN ISO 15614-1 Tato norma definuje podmínky pro provádění zkoušek postupu svařování a rozsah kvalifikace pro postupy svařování pro všechny praktické svářečské operace v oblasti proměnných, uvedených v kapitole 8. Zkoušky musí být provedeny podle této normy. Výrobkovými normami mohou být požadovány doplňující zkoušky. Tato norma platí pro obloukové a plamenové svařování ocelí všech tvarů výrobků a pro obloukové svařování niklu a slitin niklu všech tvarů výrobků.

 

Harmonizace: NV č.219/2016 Sb.

Directive(s) 2014/29/EU, 2014/68/EU
Mandate(s) M/071, M/BC/CEN/89/2
Citation in OJEU 2014/29/EU (Expected), 2014/68/EU (Expected)

 

implementační termíny : norma zatím není v Evropě platná

datum ratifikace (ZA) (1) je 2017-04-17

datum dostupnosti (DAV) (2) datum vyhlášení (DOA) (3) datum vydání (DOP) (4) datum platnosti (dup) (5)

 

Na další a hlavní termíny se čeká.

O ATZ