Novinky z EU

Novinky z EU se budou věnovat novým příručkám,  uvádět nové harmonizované normy k PED a SPVD směrnicím a informovat o novinách, který nás EU zásobuje.

 

Příručka Blue Guide 2016  v anglické verzi

odkaz ke stažení : http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7326&lang=en&title=%E2%80%98Blue-Guide%E2%80%99-on-the-implementation-of-EU-product-rules

Příručka Blue Guide 2014  v české verzi

http://www.tlakinfo.cz/download/BLUE%20GUIDE.pdf

Harmonizované normy k JTN ( Jednoduché tlakové nádoby)  2016 k PED 2014/29/EU

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.138.01.0002.01.CES

Korigendum k PED v češtině

korigendum cestina

Představení expertů pro CEN normy

experti cen ped-spvd

 

O ATZ