Věstník UNMZ č. 3/2018

Vestnik 03-18 Věstník 3-2018

OZNÁMENÍ č. 28/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o zahájení zpracování návrhů českých technických norem
Na základě § 6 zákona č. 22/1997 Sb. zveřejňuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu.
Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, nechť se přihlásí do 4 týdnů od zveřejnění u zpracovatele návrhu, jehož adresa je v níže uvedeném seznamu, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.,

a dále
č. úkolu 01/0005/18, 01/0006/18, 05/0001/18, 05/0002/18, 05/0003/18, 05/0004/18, 06/0001/18, 06/0001/18 07/0001/18, 07/0002/18, 13/0001/18, 36/0005/18, 42/0003/18, 42/0007/18, 69/0001/18, 69/0002/18, 73/0005/18, 73/0009/18, 73/0010/18, 85/0002/18

O Lisak