Archiv pro Duben 9th, 2018

  • Vestnik 03-18 Věstník 3-2018 OZNÁMENÍ č. 28/18 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o zahájení zpracování návrhů českých technických norem Na základě § 6 zákona č. 22/1997 Sb. […]

    Věstník UNMZ č. 3/2018

    Vestnik 03-18 Věstník 3-2018 OZNÁMENÍ č. 28/18 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o zahájení zpracování návrhů českých technických norem Na základě § 6 zákona č. 22/1997 Sb. […]

    Číst dále....